Kategorier
Uncategorized

Trenger vi å spørre legen om lov til å ta D-vitamintilskudd?

Spør ALLTID legen din før du tar D-vitamintilskudd, skriver Illustrert Vitenskap i en artikkel D-vitamin. Hvorfor må vi det når Helsedirektoratet sier om vitamin D at daglige doser på 100 mikrogram er trygg dose? Tuller Helsedirektoratet?

At legen må godkjenne inntak av D-vitamintilskudd er en av de mest inngrodde mytene om D-vitamintilskudd. Argumentet er som regel at D-vitamintilskudd er giftig og hoper seg opp i kroppen hvis vi tar for mye.

Spørsmålet vi aldri får svar på, er HVOR store tilskudd som er skadelig. Årsaken til at vi ikke får svar er enkelt: Hvor store D-vitamintilskudd som må til for å forgifte oss er usikkert. Ikke engang Helsedirektoratet vet det, ifølge rapporten «Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?«.

Så mye er IKKE giftig

Helsedirektoratet vet imidlertid hvor store tilskudd som IKKE er skadelig:

  • 100 mikrogram vitamin D daglig er definert som øvre trygge dose (UL).
  • 250 mikrogram vitamin D daglig er definert som øvre dose uten at det er observert negative helseeffekter.

Uansett hvor høyt D-vitaminnivå vi har i blodet i utgangspunktet, er det altså ikke skadelig å ta daglige D-vitamintilskudd på 100 mikrogram (4.000 IE). Årsaken til det er at D-vitamintilskudd som er lagret i kroppen brytes ned. Halvparten er borte innen to måneder.

Høyt forbruk

Cellene i kroppen bruker også mye vitamin D, når de har tilgang til det. Vitamin D brukes til å påvirke 3.000 gener. Derfor tømmes lageret rimelig raskt og er avhengig av stadig påfyll for å kunne holde D-vitaminnivået i øvre halvdel av normalområdet.

Selv om Helsedirektoratet sier at 100 mikrogram vitamin D daglig er trygg dose, advarer både kostholdseksperter og journalister om forgiftning og skader hvis vi spiser mer enn 10 mikrogram vitamin D pr. dag. Hyperkalsemi og nyresvikt skal være de mest vanlige bivirkningene, til tross for at svært få har sett dem.

Hvor mange dør av D-vitamintilskudd?

Helsedirektoratet går enda lenger og truer med «kramper, koma og død», hvis vi tar mer enn anbefalt. Dette til tross for at det bare er dokumentert to dødsfall på grunn av D-vitamintilskudd på verdensbasis i nyere tid. Det som derimot er dokumentert, er at folk dør av D-vitaminmangel. Spesielt spedbarn.

Kan det være rett å si at journalister og eksperter som advarer mot å ta D-vitamintilskudd, slik som Illustrert Vitenskap, tar på seg et enormt ansvar når de sprer feilinformasjon om vitamin D?

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: