Hjem Graviditet Spedbarn dør av D-vitaminmangel

Spedbarn dør av D-vitaminmangel

1465
toddler lying on pink fleece pad
Photo by SHAHBAZ AKRAM on Pexels.com

Det blir advart mye om at D-vitamintilskudd er farlig, men hva med spedbarna som dør av D-vitaminmangel?

60% av mødrene og de nyfødte barna deres hadde D-vitaminmangel i en undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det burde bekymre myndighetene. D-vitaminmangel kan være dødelig for spedbarn.

Det finnes mange eksempel fra både forskere og rettsmedisinere på at unger har dødd av D-vitaminmangel. En studie av 41 barnedødsfall viste at 75% av barna hadde D-vitaminmangel da de døde. Over halvparten av disse dødsfallene var såkalt uforklarlige dødsfall, der ungene bare hadde dødd uten noen åpenbar årsak.

Åpenbare spørsmål blir ikke stilt

Det mest åpenbare spørsmålet er hvem som kan beskytte spedbarna mot D-vitaminmangel når helsemyndighetene ikke vil. Det mest nærliggende svaret må være foreldrene. Det er foreldrene som ifølge norsk lov har ansvaret for at barna våre har det bra.

Hvis foreldrene skal ha evne til å beskytte barna sine mot potensielt dødelig D-vitaminmangel, må de ha kunnskap. Den får de ikke av norske helsemyndigheter. Vi har snakket med jordmødre som er klar over problemet og fortvilet over at de ikke har lov til å informere. Også jordmødre må følge helsemyndighetenes anbefalinger, som åpenbart er magelfulle.

Anbefalingene om D-vitamintilskudd som blir gitt til gravide kan umulig være gode nok når 60% av ungene i Havforskningsinstituttets undersøkelse er født med for lave D-vitaminnivå.

Her er en liste med tilfeldige dokumenter som beskriver barn som dør av D-vitaminmangel. Lista ble samlet sammen med et enkelt søk på Google.

2021
Obduksjonsrapport fra rettspatologer i Manchester med anbefalinger om tiltak etter at en unge døde av D-vitaminmangel.
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/02/Michael-Chahwanda-2021-0020.pdf

2020
Omtale av uventet barnedødsfall koblet til D-vitaminmangel.
https://www.thestar.co.uk/news/people/sheffield-baby-who-died-on-christmas-eve-had-vitamin-d-deficiency-3241145
https://www.nationalworld.com/news/people/baby-boy-who-died-suddenly-on-christmas-eve-had-vitamin-d-deficiency-3243132

2020:
66,6% av ungene som døde etter innleggelse på intensivavdeling hadde D-vitaminmangel.
https://www.cureus.com/articles/31741-vitamin-d-status-at-admission-and-its-association-with-mortality-in-children-admitted-to-the-pediatric-intensive-care-unit.pdf

2019
Forskningsstudie som viser at prematurbarn med D-vitaminmangel dør oftere. Konklusjonen i studien lyder sånn:
«Resultatene fra denne studien viste at de fleste premature nyfødte har en alvorlig vitamin D-mangel, og denne mangelen var mer uttalt hos de døde nyfødte enn hos de som overlevde, til tross for at svangerskapsalderen ble eliminert.»
https://sites.kowsarpub.com/ijp/articles/84798.html

2018
Tragisk død av babyer fremhever behovet for å endre folkehelsepolitikken for vitamin D.
«Dødsfallet til seks måneder gamle Noah Thahane, som døde etter komplikasjoner av hjertesvikt forårsaket av alvorlig vitamin D-mangel, var fullstendig forhindret, konkluderer Dr Wolfgang Högler og doktorgradsforsker Dr Suma Uday i forskning publisert i dag i BMC Pediatrics.»
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180626112955.htm

2017
Dette er seks måneder gamle Noah Tahane, som døde av D-vitaminmangel:
https://www.thesun.ie/fabulous/health-and-fitness/1765836/heartbroken-mum-reveals-her-baby-son-died-of-rickets-after-doctors-missed-vitamin-d-deficiency/

2013
Forskningsrapport kobler en rekke uventede barnedødsfall til D-vitaminmangel.
«Det var 25 tilfeller av uforklarlig død i vår kohort, og 76 % av disse hadde utilstrekkelige vitamin D-nivåer.»
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23600989/

2012
Forskningsrapport som viser at av 41 undersøkte barnedødsfall, hadde bare 25% tilstrekkelige D-vitaminnivåer. Over halvparten av dødsfallene blir beskrevet som «uforklarlige». I denne grauppen hadde tre av fire D-vitaminmangel.
«Det var 25 tilfeller av uforklarlig død i vår kohort, og 76 % av disse hadde utilstrekkelige vitamin D-nivåer.»
https://journals.sagepub.com/doi/10.2350/13-01-1293-OA.1

Forrige artikkelBihulebetennelse: Luktesansen kom tilbake etter D-vitamintilskudd
Neste artikkelSpørsmål: Er det baksider ved å få i seg for mye D-vitamin?