Kategorier
forskning Høydose

Øker blodmangel risikoen for å havne i respirator?

En pilotstudie gjennomført i 2017 av amerikanske forskere ved Emory University i Atlanta, Georgia fant at økt D-vitaminnivå økte hemoglobinnivået akutt hos intensivpasienter i respirator. Dermed økte oksygennivået i blodet hos pasientene.

En pilotstudie gjennomført i 2017 av amerikanske forskere ved Emory University i Atlanta, Georgia fant at økt D-vitaminnivå økte hemoglobinnivået akutt hos intensivpasienter i respirator. Dermed økte oksygennivået i blodet hos pasientene.

Studien kjapt forklart:
– 30 pasienter på intensivbehandling med respirator ble innlemmet i studien.
– 85% var anemiske (blodfattige).
– 75% hadde D-vitaminmangel.
– 10 pasienter fikk placebo (narremedisin).
– 10 pasienter fikk 50.000 IE (1.250 mikrogram) vitamin D daglig i fem dager.
– 10 pasienter fikk 100.000 IE (2.500 mikrogram) vitamin D i fem dager.
– Gruppene som fikk placebo eller totalt 250.000 IE vitamin D opplevde ingen virkning.
– Gruppen som fikk totalt 500.000 IE vitamin D økte nivået av hemoglobin betydelig i løpet av ei uke, i forhold til placebogruppen.

Røde blodlegemer frakter oksygen rundt i kroppen. En som er blodfattig har for lite hemoglobin (den oksygenbærende delen i de røde blodcellene). Det gjør at kroppen ikke får tilført nok oksygen.


Etter at hemoglobinet fordeler oksygenlasten sin, plukker det opp avfallsgasser, for eksempel karbondioksid, og fører dem tilbake til lungene dine, hvor de blir utstøtt i utåndingspusten. Anemi (blodmangel) er et sammenbrudd i dette sofistikerte transportsystemet, noe som resulterer i at kroppen din ikke får nok oksygen.
Sitat fra premierhealth.com


Forskerne i Atlanta fant følgende sammenheng mellom D-vitaminnivå og hemoglobinnivå:

– De røde blodlegemene må ha jern for å binde oksygen.
– Nivået av jern i kroppen reguleres av et hormon som heter hepcidin.
– Vitamin D begrenser produksjonen av hepcidin.
– Når nivået med vitamin D i blodet øker, senker det nivået med hepcidin og kroppen kan øke opptaket av jern.
– Økt opptak av jern bedrer opptaket av oksygen i blodet.

Årsaken til at pasienter havner i respirator er at nivået med oksygen i blodet blir for lavt til å holde dem i live. Siden folk som er blodfattige er dårligere til å ta opp oksygen i blodet, kan det umulig være overraskende om flertallet av de som havner i respirator er blodfattige.

Oppsiktsvekkende sammenheng

At vitamin D påvirker opptak av jern er nevnt i tidligere forskning. Det er imidlertid ingen som har greid å dokumentere en sammenheng. Den amerikanske pilotstudien kan tyde på at årsaken til akkurat det er at tidligere studier har brukt for små tilskudd med D-vitamin.

Normalt brukes daglige doser på 2.000-4.000 IE (50-100 mikrogram) vitamin D i medisinske studier. Daglige doser på 100.000 IE over flere dager har vi sjelden vært borti.

Pilotstudier blir ikke fulgt opp

Denne høydose-studien føyer seg inn i en lang rekke pilotstudier som viser positive resultater. Det er blant annet gjennomført flere pilotstudier med høydose vitamin D som viser positive effekter på psoriasispasienter. Forskerne understreker at det må større studier til for å bevise at resultatene er gyldige, men nye, større studier blir aldri gjennomført.

Dermed har også pilotstudien på sammenhengen mellom vitamin D og jernmangel også havnet i en skuff.

Dette er konklusjonen i pilotstudien fra 2017:


Hos disse kritisk syke voksne var behandling med 500 000 IE D3 assosiert med økte hemoglobinkonsentrasjoner over tid og akutt reduserte serumhepcidinkonsentrasjoner. Disse funnene tyder på at høydose vitamin D kan forbedre jernmetabolismen ved kritisk sykdom og bør bekreftes i større studier.


Dette er hentet fra introduksjonen til studien:

Bakgrunn: Anemi og vitamin D-mangel er svært utbredt ved kritisk sykdom, og vitamin D-status har vært assosiert med hemoglobinkonsentrasjoner i epidemiologiske studier. Vi undersøkte effekten av høydose-vitamin D-behandling på hemoglobin- og hepcidinkonsentrasjoner hos kritisk syke voksne.
Materialer og metoder: Mekanisk ventilerte kritisk syke voksne (N = 30) registrert i en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert pilotstudie av høydose vitamin D3 (D3) ble inkludert i denne analysen. Deltakerne ble randomisert til å motta placebo, 50 000 IE D3 eller 100 000 IE D3 daglig i 5 dager (totalt henholdsvis 250 000 IE D3 og 500 000 IE D3). Blod ble tappet ukentlig under sykehusinnleggelsen i opptil 4 uker. Lineære blandede effekter-modeller ble brukt for å vurdere endring i hemoglobin- og hepcidinkonsentrasjoner etter behandlingsgruppe over tid.
Resultater: Ved påmelding hadde >75 % av deltakerne i alle gruppene plasma 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D) konsentrasjoner <30 ng/ml, og >85 % av deltakerne på tvers av gruppene var anemiske. I 500 000 IE D3-gruppen økte hemoglobinkonsentrasjonen signifikant over tid (Pgruppe × tid = 0,01) sammenlignet med placebo, men endret seg ikke i 250 000 IE D3-gruppen (Pgruppe × tid = 0,59). Hepcidinkonsentrasjoner sank akutt i 500 000 IE D3-gruppen i forhold til placebo etter 1 uke (P = 0,007). Hepcidin endret seg ikke signifikant i 250 000 IE D3-gruppen.
Konklusjon: Hos disse kritisk syke voksne var behandling med 500 000 IE D3 assosiert med økte hemoglobinkonsentrasjoner over tid og akutt reduserte serumhepcidinkonsentrasjoner. Disse funnene tyder på at høydose vitamin D kan forbedre jernmetabolismen ved kritisk sykdom og bør bekreftes i større studier.
https://doi.org/10.1177/0148607116678197

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: