Kategorier
Kommentarer

Har covid eller vaksinen skylda for fulle sykehus?

Legene skjønner ikke hvorfor sykehusene er fylt til randen og folk strømmer til akuttmottakene som aldri før. Helsemyndighetene gir covid skylda. Vaksinemotstanderne peker på vaksinen som synderen.

Det er synd at diskusjonen strander på om det er vaksine eller covid som er skyld i følgesykdommene. Hva om de to har en felles, bakenforliggende årsak som gjør at folk får diabetes, hjerteproblemer og kreft i tiden etter vaksinering/infeksjon?

Både vaksiner og covid utløser D-vitaminmangel. Begge mobiliserer immunforsvaret og da tømmes D-vitaminlageret.

Det er også mye forskning som forklarer hvordan D-vitaminmangel påvirker både hjerte-/karsystemet og immunforsvaret negativt.

Selv spike-problemet kan forklares

Selv problemer med opphopning av spikeprotein i indre organer etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner kan forklares med samme modell:

1) Immunforsvaret har spesialiserte immunceller som spiser avfall (f.eks. rester av proteiner og fett som sirkulerer i blodet). Fagocyttene spiser avfall, fordøyer det og frakter det ut av kroppen.

2) Når immunforsvaret har dårlig tilgang til D-vitamin, greier vi ikke å produsere nok fagocytter til å rense unna alt søppelet i kroppen.

3) Spikeprotein på avveie fra mRNA-vaksiner er proteinrester (søppel) som fagocyttene normalt skal rydde unna. Hvis vi ikke har nok fagocytter til å rydde unna vaksineavfall, må det nødvendigvis hope seg opp rundt omkring i kroppen.

Samme forklaring for Alzheimers

Det er akkurat samme forklaring på Alzheimers og Parkinsons: Årsaken er forklart likt for begge: Det hoper seg opp proteinrester i hjernen fordi fagocyttene i sentralnervesystemet (astrocytter og mikrogliale celler) ikke greier å formere seg og bli mange nok til å holde hjernen fri for hybelkaniner.

Og årsaken til at vi ikke greier å produsere nok fagocytter er at cellene ikke finner nok av råvaren til hormonet som utløser celledeling: D-vitamin.

Big pharma er happy

Legemiddelindustrien er sikkert strålende fornøyd med at folk diskuterer hummer og kanari. Hva som helst, bare ikke sannheten om vitamin D kommer i fokus: D-vitaminmangel gir immunsvikt.

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: