Hjem Om vitamin D Kjappe fakta om vitamin D

Kjappe fakta om vitamin D

208
a man holding his old books
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Visste du at vitamin D er et steroidhormon som kan koble seg på i cellene våre og sette 3.000 gener i arbeid? Når jeg summerer opp det grøvste jeg har funnet av fakta om vitamin D i kortform på ei side, synes jeg det begyner å bli rimelig oppsiktsvekkende.

Jeg vil absolutt ikke anbefale noen å ta tilskudd med vitamin D. Det er forbudt etter norsk lov. Fakta om vitamin D, det er det lov å formidle (tror jeg). Denne oppsummeringen av fakta har jeg i alle fall lylst til å dele. Linkene går til dokumentasjon.

Fakta:

– Vitamin D er ikke et vitamin. Vitamin D er et steroidhormon som kan få over 3.000 gener til å uttrykke seg. Hormonet vitamin D styrer altså 10% av det menneskelige genmaterialet.

– Hormonet Vitamin D kan koble seg på stort sett alle cellene i kroppen og sette i gang kjemiske prosesser.
– 90% av behovet for vitamin D blir dekt av UVB-stråler fra sola.

– Når sola ikke er sterk nok til å produsere vitamin D i huden (i Norge mellom september og april) mister vi 90% av forsyningen. Det vil si at vi sakte, men sikkert utvikler vitamin D-mangel utover vinteren hvis vi ikke tar tilskudd ut over 10-prosenten vi ifølge Endocrine Society greier å kreke til oss gjennom kosten.

– I Oslo er sola midt på sommeren sterk nok til å produsere vitamin D i huden fire timer midt på dagen. En halv time soling uten solkrem gir kroppen et tilskudd på ca. 10.000 IE vitamin D (tilsvarende ca. ei halv flaske tran). Etter ca. en halv time med stråling slutter huden å produsere vitamin D.

– Huden må være rosa 24 timer etter at du sola deg for at du skal ha maksa ut opptaket av vitamin D.

– Legeforeningen Endocrine Society med 17.000 medlemmer laget i 2011 sin egen anbefaling for hvordan vitamin D-mangel kan kureres og et optimalt nivå av vitamin D i blodet kan opprettholdes. De anbefaler 6.000 IE vitamin D pr. dag i åtte uker for at nivået skal kommme over 75 nmol/L, som regnes som nedre grense for optimalt nivå av endokrinologene i Endocrine Society. Helsedirektoratet anbefaler 400 IE pr dag i tilskudd og regner over 50 nmol/L som optimalt.

– Badevakter i Florida og masai-nomader i Afrika har et naturlig stabilt nivå med vitamin D på ca. 140-160 nmol/L.

– Endocrine Society anbefaler 1.500-2.000 IE vitamin D som daglig tilskudd for å vedlikeholde en optimal vitamin D-status. De anbefaler også risikogruppene (ifølge Helsedirektoratet er dette i Norge eldre, ikkevestlige innvandrere, diabetikere og overvektige) å ta større daglige tilskudd. Inntil 10.000 IE vitamin pr. dag er satt som øvre trygge grense av Endocrine Society. (Helsedirektoratet sier 4.000 IE som øvre trygge grense for tilskudd).

– Helsedirektoratet tror at 400 IE vitamin D er nok til å holde nivået med vitamin D i blodet over 50 nmol/L for et flertall i befolkningen, men jeg har ikke sett at de har dokumentert det. Anbefalingen om 400 IE vitamin D er tilskuddet som regnes som tilstrekkelig for å forebygge rakitt hos barn.

Helsedirektoratet har gått bort fra å anbefale tran til spedbarn fordi en undersøkelse viste at 30% av spedbarna utviklet vitamin D-mangel etter å ha tatt daglige tilskudd med tran i et halvt år. Daglige tilskuddet med tran gir også spedbarn over sju ganger daglig anbefaling for tilskudd med omega3 og overdosering med vitamin A.

– Britiske helsemyndigheter fraråder tran som vitamin D-tilskudd til barn under to år, gravide og eldre på grunn av for høyt innhold med vitamin A.

– Skadevirkningene av vitamin D (hyperkalsemi og nyresvikt) er vanskelig å dokumentere bortsett fra med enkeltstående case-rapporter. Flere større undersøkelser som har lett etter forekomst av hyperkalsemi på grunn av vitamin D-forgiftning har funnet bare sporadiske tilfeller forårsaket av feilmedisinering fra lege og uhell med feilmerking av emballasje og konkluderer med at fenomenet må være uhyre sjeldent.

– Det mest brukte beviset i dag på at vitami D fører til hyperkalsemi er en kanadier som i 2015 utvikla hyperkalsemi etter å ha tatt 50.000 IE vitamin D daglig i tre måneder (totalt ca. 4.500.000 IE). Dette tilfellet har de siste åra sirkulert på repeat i media til skrekk og advarsel.

– Det er på verdensbasis dokumentert to tilfeller av dødsfall på grunn av forgiftning med vitamin D. Begge døde på grunn av feilmedisinering med ekstreme doser etter råd fra lege.

– Det er i hovedsak tre store forskningsstudier som blir brukt av myndighetene til å bevise at vitamin D ikke har helseeffekt:

1) CopD-studien i Danmark som kobla dødsregisteret i København opp mot opp til 10 år gamle målinger av vitamin D-staus. Forskerne i Danmark fant at høy vitamin D-status mange år senere kan føre til økt sjanse for å dø.

2) VITAL-studien i USA som sammenligner en gruppe på 25.000 amerikanere som fikk 2.000 IE vitamin D i daglige tilskudd mot en tilsvarende gruppe som fikk inntil 800 IE vitamin D. Forskerne fant minimal forskjell på de to gruppene når det gjelder forekomst av sykdom.

3) Hastie-studien i England, som ble gjennomført på samme måte som CopD-studien (Hastie sammenlignet opptil 10 år gamle målinger av vitamim D-status med dødsfall etter covid-19 uten å finne sammenheng).Det er i hovedsak disse studiene myndighetene viser til for å belegge påstandene om at tilskudd med vitamin D er bortkasta. Det finnes svært få studier som har undersøkt om det er effekt av å kurere vitamin D-mangel.

Alt dette er fakta om vitamin D. Hvis du vil se dokumentasjon, finner du det ved å søke rundt i artiklene på denne sida.

Syltynt fra myndighetene

I Norge er det forbudt ved lov å påstå at vitamin D har effekt på helse, så det skal jeg ikke gjøre. Likevel må det være lov til å påpeke at myndighetenes grunnlag for å påstå at mangel på hormonet vitamin D ikke har effekt på helse kan oppfattes som syltynt. Det samme med påstandene fra myndigheter og medier om at vitamin D i doser over 400 IE er skadelig og kan føre til «kramper, koma og død», som det står i Helsedirektoratets rapporter om vitamin D.

Hvorfor kan ikke myndighetene anbefale folk (kanskje spesielt ikkevestlige innvandrere) å kurere vitamin D-mangel? I det minste kan det forebygge at unger blir født med rakitt. Hvorfor må øvrigheta få bevis for at vitamin D virker terapeutisk mot covid-19 før de kan gå ut med en generell anbefaling om å ta tilskudd med vitamin D? Vil det ikke uansett være lurt å kurere hormonforstyrrelsen vi kaller vitamin D-mangel?

Forrige artikkelfakta
Neste artikkelD-vitaminmangel gir sju ganger høyere risiko for svangerskapsdepresjon