Hjem Sykdommer Erstatter lykkepiller vitamin D?

Erstatter lykkepiller vitamin D?

176
technology computer head health
Photo by MART PRODUCTION on Pexels.com

Du har kanskje hørt at D-vitaminmangel kan føre til vinterdepresjon? Årsaken til depresjon er som regel at stoffet serotonin lekker ut av hjernen og gjett hva som styrer produksjon og distribusjon av serotonin i hjernen…

Vitamin D kan få over 3000 menneskelige gener til å fyre opp programvaren sin. Ett av disse genene heter SLC6A4 og er genet som koder for proteinet som transporterer serotonin rundt i hjernen. Det er altså vitamin D som styrer distribusjonen av serotonin i hjernen!

Når det blir for lite vitamin D, blir det kaos i både produksjon og transport av serotonin. Legene behandler problemet med lykkepiller (SSRI), som rått og brutalt parkerer den naturlige transportøren av serotonin.

Fakta om vitamin D:
Vitamin D er råvaren kroppen bruker til å produsere hormonet kalsitriol. Kalsitriol er et steroidhormon som starter og stopper kjemiske prosesser i kroppen ved å styre 3.000 gener. Har du for lite vitamin D i kroppen, utvikler du en hormonforstyrrelse som kan påvirke alle celler i kroppen der hormonet kalsitriol kan koble seg på og få genene til å uttrykke seg.

En gruppe forskere fra universitetene Princeton og Georgetown har analysert genvarianten 5-HTTLPR og finner sammenheng mellom traumatiske opplevelser og påvirkning av serotonin-transport i hjernen.

De av oss som har en spesiell utgave av genet 5-HTTLPR (3) er mer sårbare for vinterdepresjon , siden dette er genet som regulerer hvordan serotonin lekker ut av hjernen. 

Les mer om vinterdepresjon og vitamin D hos nettstedet Barbend.com.

LAGER vitamin D serotonin???

To forskere vede Children’s Hospital Oakland Research Institute i California mener de har bevist at vitamin D styrer gener som produserer både serotonin og flere andre hormoner.

Forskerne studerte hvordan serotonin kan påvirke autisme og har funnet vitamin D gjør at serotonin ikke lekker ut av hjernen. Poenget er at det hjelper lite å ha mye serotonin som sirkulerer rundt i kroppen, hvis det ikke holder seg der det skal være: I hjernen.

En artikkel publisert på nettstedet Integriative Psychiatry forklarer funnene fra California på en litt mer folkelig og forståelige måte. Slik beskriver artikkelen betydningen av at vi har vitamin D nok til å konvertere tryptofan til serotonin:

Vi vet fra tidligere forskning at vitamin D er nødvendig for å konvertere tryptofan – en aminosyre som finnes i visse diettproteiner – til serotonin, nevrotransmitteren som regulerer en rekke kognitive funksjoner, inkludert humør, beslutningstaking, sosial atferd, overdreven bekymring og impuls. kontroll. Videre har mange hjernesykdommer – søvnløshet, angst, autismespektrumforstyrrelse (ASD), ADHD, schizofreni, bipolar lidelse og depresjon – vært assosiert med lavt hjerneserotonin.

Integriative Psychiatry

At lave nivå av vitamin D kan føre til redusert serotoninproduksjon er en ting. Et annet problem med lavt D-vitaminnivå er at det ser ut til å øke transporten av serotonin UT av hjernen. Legemiddelindustrien har løst dette problemet med lykkepiller, eller SSRI, som det kalles på fagspråket.

Slik forklarer leger ved St.Olavs hospital i Trondheim med mange fremmedord hvordan SSRI griper inn i transporten av serotonin. Vitamin D er ikke nevnt i beskrivelsen fra St.Olavs:

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og noen andre antidepressive legemidler (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere, de fleste trisykliske antidepressiva) virker ved å blokkere denne transportøren. Dermed reduseres reopptaket av serotonin fra synapsene i hjernen med økt konsentrasjon av serotonin i synapsespalten som resultat. 5-HTTLPR (serotonin-(5-HT)-transporter-linked polymorph region) er navnet på et spesielt område i dette genet. I dette området finnes det en repeterende sekvens, og lengden på denne bestemmer om allelet defineres som S («short») eller L («long»).»

Forklaring fra St.Olav

Enorme konsekvenser av lite serotonin

Leger ved Benioff Childrens Hospital har senka serotonin-nivået hos friske mennesker og registrerer store konsekvenser: Impulsiv atferd, nedsatt læring og hukommelse, dårlig langsiktig planlegging, manglende evne til å motstå kortsiktig tilfredsstillelse, og sosial atferdsmessig mangel preget av impulsaggresjon mangel på altruisme. Fordi sosial atferd er forstyrret i mange hjernesykdommer, for eksempel autismespektrumforstyrrelse (ASD), oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD), bipolar lidelse, schizofreni, depresjon og angst, mener forskerne at det er viktig å forstå de biologiske mekanismene som regulerer transport av serotonin i hjernen. Da kommer forståelsen av hormonet kalsitrion inn som en viktig faktor.

Vitamin D er soltilskudd

Soltilskudd i form av tabletter eller dråper gjør at det er enkelt å både forebygge og kurere D-vitaminmangel. Det koster ikke mer enn to kroner dagen. Problemet her i Norge kan være at det trengs 15 ganger så stort D-vitamintilskudd som staten anbefaler for å kurere vitamin D-mangel.

Hvis du bare begynner med daglige tilskudd, vil du ikke oppnå mer enn å vedlikeholde D-vitaminmangel, mener Endocrine Society. Her er oppskrifta på å kurere vitamin D-mangel fra legeforeningen Endocrine Society:

Vi foreslår at alle voksne som har vitamin D-mangel behandles med 50.000 IE vitamin D2 eller vitamin D3 en gang i uken i 8 uker eller tilsvarende 6000 IE vitamin D2 eller vitamin D3 daglig for å oppnå et blodnivå på vitamin D over 75 nmol/L, etterfulgt av vedlikeholdsbehandling på 1500–2000 IE pr. dag.

Anbefaling fra Endocrine Society
Forrige artikkelTid for en quickfix?
Neste artikkelT-celler trenger vitamin D for å krige