Kategorier
Uncategorized

Endometriose og vitamin D – en oppdatering

Vi har skrevet om sammenhengen mellom endometriose og vitamin D tidligere. Nå er tiden kommet for en oppdatering. For kvinner som sliter med endometriose kan det være interessant å høre om.

AT det er en sammenheng mellom endometriose og vitamin D er åpenbart: Hormonet som cellene i kroppen lager av D-vitamin (kalsitriol) styrer celledeling i cellene som bygger slimhinnen i livmoren (endometrium). Når det blir for lite D-vitamin, blir det produsert for lite hormon og celledelinga i de endometriøse cellene kan gå bananas.

Da kan det begynne å vokse kolonier med endometriøse celler på de mest underlige steder utenfor livmoren. Vanligvis skjer det i området rundt livmoren og eggstokkene, men det stopper ikke der. Endometriose kan dukke opp i tarmene. Det er også rapportert om pasienter med endometriose på øyelokkene.

Legene krangler og intet skjer

Om det hjelper på smertene å spise D-vitamintilskudd er det langt fra enighet om blant forskerne. Når forskerne tester små doser D-vitamintilskudd registrerer de liten virkning. Når de tester store doser, registrerer de virkning. Summen er uenighet.

Det som ER klart, er at kvinner med endometriose har D-vitaminmangel. Det er slått fast i samlestudier som analyserer resultatene fra flere enkeltstudier. Og da er spørsmålet: Hvorfor vil ikke legene anbefale D-vitamintilskudd til kvinner med endometriose, om ikke annet så bare for å korrigere D-vitaminmangelen? Enn om det fører til at smertene forsvinner? Er det ikke verdt å prøve?

Studier som forklarer sammenhengen mellom endometriose og D-vitaminmangel:

2021: Effekten av vitamin D-tilskudd på kliniske symptomer og metabolske profiler hos pasienter med endometriose
KONKLUSJON: Samlet sett viste studien vår at vitamin D-inntak hos pasienter med endometriose resulterte i en signifikant forbedring av bekkensmerter, total-/HDL-kolesterolforhold, hs-CRP og TAC-nivåer, men påvirket ikke andre kliniske symptomer og metabolske profiler.

2016: Effekter av 1,25-dihydroksy vitamin D3 på endometriose
(1,25-dihydroksy vitamin D3 er et kjemisk navn på hormonet kalsitriol, som cellene i kroppen lager av D-vitamin)
KONKLUSJON: Vitamin D modulerer betennelse og celledeling i endometriotiske celler, og en lavere vitamin D-status er assosiert med endometriose. Samlet sett kan VD-tilskudd være en ny terapeutisk strategi for å håndtere endometriose.

En samleanalyse av ni enkeltstudier av sammenhengen mellom D-vitamin og endometriose, konkluderer med at lavere D-vitaminnivå øker plagene ved endometriose:
2020: Vitamin D-status i endometriose: en systematisk gjennomgang og metaanalyse
KONKLUSJON: Kvinner med endometriose hadde lavere vitamin D-status sammenlignet med kontroller, og en negativ sammenheng mellom vitamin D-nivåer og alvorlighetsgraden av endometriose ble observert. I tillegg var hypovitaminose D en potensiell risikofaktor for endometriose.

2020: Bekkensmerter er korrelert med vitamin D-serumnivåer i Endometriose på eggstokkene (PDF)
KONKLUSJON: Resultatene våre viser en høy forekomst av D-vitaminmangel i kvinner med endometriose og korrelerer vitaminserumnivåene med intensiteten av bekkensmerter. I følge forrige rapport vi tror at vitaminnivåer er en mulig modifiserbar risikofaktor for endometriose og smertesymptomer.

2016: Ovarieendometriose og D-vitaminnivå
KONKLUSJON:
Vi fant en relativt høy andel kvinner med ovarieendometriose og hypovitaminose D. Interessant nok oppsto en signifikant lineær korrelasjon mellom 25-OH-D3 serumnivåer og diameteren til ovarieendometriom.
(Ovarieendometriomer hos kvinner med D-vitaminmangel var dobbelt så store som hos kvinner uten D-vitaminmangel.)

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: