Kategorier
Kreft

D-vitamintilskudd reduserte risikoen for tilbakefall fra hudkreft

Sjansen for å overleve symptomfritt i tre år økte med fem ganger for pasienter med hudkreft som fikk D-vitamintilskudd.

Pasienter med den dødelige hudkreftformen kutant malignt melanom som fikk 100.000 IE vitamin D hver 50. dag (tilsvarende 2.000 IE/dag) hadde fem ganger så stor sjanse for å overleve symptomfritt i tre år.

Hudkreft og D-vitaminmangel går dårlig sammen, viser en ny studie gjennomført av 14 leger i Milano. Studien delte en gruppe med 104 hudkreftpasienter i to. Den ene gruppen fikk D-vitamintilskudd, mens den andre fikk juksepiller.

Gruppen som IKKE fikk D-vitamintilskudd gikk det dårligere med. Gruppen som fikk D-vitamintilskudd bedret sjansen for å overleve symptomfritt i tre år med femgangen.

80% av deltakerne i undersøkelsen hadde D-vitaminmangel i utgangspunktet. D-vitaminmangel er vanlig hos kreftpasienter, så det er ikke uventet.

Middelnivået for vitamin i blodet hos deltakerne var 45 nmol/L. Etter fire måneder hadde gruppen som fikk 100.000 IE vitamin D hver 50. dag økt middelnivået til 82,5 nmol/L (optimalt nivå regnes som over 75 nmol/L).

Økningen i blodnivå var imidlertid skjevt fordelt: Pasienter som hadde svulster med tykkelse over tre millimeter greide ikke å øke D-vitaminnivået like mye, tross det relativt høye D-vitamintilskuddet. Pasienter med svulster over tre millimeter og samtidig D-vitaminmangel hadde kortest sykdomsfri overlevelse av alle deltakerne i undersøkelsen.

Fakta:
Kutant malignt melanom (CMM) er en potensielt dødelig form for hudkreft. Selv om det bare utgjør 3 til 5 prosent av alle hudkrefttilfeller, er det ansvarlig for omtrent 75 prosent av alle dødsfall fra hudkreft.

Forskerne bak studien oppgir ikke hvorfor de valgte en dose tilsvarende 2.000 IE vitamin D for forsøket. Metoden er trolig «tenk på et tall». Leger lærer veldig lite om vitamin D på legestudiet og advarslene om at vitamin D er farlig sitter løst blant ekspertene.

Studien understreker selv at ingen av deltakerne viste negative bivirkninger fra D-vitamintilskuddet. Det er ikke så rart, for det europeiske matsikkerhetsorganet EFSA har slått fast at det aldri er observert negative bivirkninger fra daglige doser på 10.000 IE vitamin D.

Ifølge det norske Helsedirektoratet er daglige doser på 4.000 IE vitamin D øvre trygde dose for alle voksne.

Dette er den første studien i historien som tester D-vitamintilskudd på pasienter med hudkreft. Det er tidligere gjennomført studier som slår fast at de fleste hudkreftpasienter har D-vitaminmangel. Det er også studier som har slått fast at hudkreftpasienter som har høyt D-vitaminnivå overlever lenger enn pasienter med D-vitaminmangel.

Første gang kreftleger tester vitamin D

Hvorfor ingen har forsøkt å gi hudkreftpasienter tidligere for å se om det kunne bedre overlevelsen, kan vi bare undre oss over.

Selv om denne studien viser positive resultater, vil den ikke være tilstrekkelig for at leger begynner å anbefale hudkreftpasienter å spise D-vitamintilskudd. Da må det først bli gjennomført mange og store undersøkelser med samme resultat. Det vil neppe skje.

Placebokontrollolerte studier er kostbare og D-vitaminforskning er stort sett umulig å få finansiert. Det er legemiddelindustrien som finansierer de fleste medisinske studier og de er mest interessert i å finansiere forskning på legemidler.

Prøv selv

Det er imidlertid ikke ulovlig for verken kreftpasienter eller andre å spise D-vitamintilskudd. 4.000 IE vitamin D pr. dag er altså trygg dose. Det er aldri registrert negative bivirkninger fra daglige doser under 10.000 IE vitamin D.

Er det noen grunn til å vente? Gevinsten for pasienter med dødelig hudkreft er ifølge legene i Italia 5 ganger bedre sjanse for å overleve.

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: