Kategorier
Sykdommer Tips

Bihulebetennelse: Luktesansen kom tilbake etter D-vitamintilskudd

75% av pasientene med kronisk bihulebetennelse fikk igjen luktesansen, da forskerne ga dem en liten dose D-vitamintilskudd.

75% av pasientene med kronisk bihulebetennelse fikk igjen luktesansen, da forskerne ga dem en liten dose D-vitamintilskudd.

Hvis vi derimot ser på hva vitenskapelige forskere sier om bihulebetennelse, er det en del tips å plukke opp.

Problemet er kanskje at denne forskningen handler mer om biokjemi og mikrobiologi enn om medisin og derfor ikke er en del av pensum til leger. Leger lærer lite om biokjemi på legestudiet.

Her er et sitat fra en av mange vitenskapelige studier av sammenhengen mellom kronisk bihulebetennelse og D-vitaminmangel. Pasientene som deltok i denne studien hadde kronisk bihulebetennelse: Sitat

«Pasientene fikk en vitamin D3-tablett (1000 IE) daglig i en måned. Før og etter legemiddelinntak ble alle pasienter bedt om å fylle ut et spørreskjema der de vurderte sine generelle symptomer.

 Resultater:
75,4 % av pasientene fikk igjen luktesansen
22,8 % av pasientene ble kurert fra hodepine
21,1 % ble kurert fra nesepolypper
64 % av pasientene blir bedre (ikke kurert) fra nesepolypper
7 % av pasientene ble kurert fra «neseutslipp»

63 % av pasientene kureres ikke fra «neseutslipp»

Konklusjoner: Vitamin D-tilskudd viser signifikant bedring i symptomer på kronisk bihulebetennelse, hovedsakelig luktforstyrrelser. Vitamin D kan brukes som adjuvant behandling for kronisk bihulebetennelse.»

Legene bak studien over ga pasientene totalt 30.000 IE vitamin D i løpet av en måned. De sjekka ikke om de greide å kurere D-vitaminmangel. Legene bare spurte deltakerne om de opplevde virkning av D-vitamintilskuddet.

Hittil er det ingen som har greid å kurere D-vitaminmangel ved å gi pasienten 30.000 IE. Endocrine Society anbefaler 50.000 IE vitamin D ukentlig i åtte uker bare for å sikre blodnivået over 75 nmol/L (grensa for mangel er 50).

Hva ville ha skjedd om forskerne ga pasientene med kronisk bihulebetennelse det anbefalte tilskuddet fra Endocrine Society, slik den canadiske legen Gerry Schwalfenberg gjør når han kurerer virusinfeksjoner med «D-vitaminhammeren«?

Vil du prøve en quickfix?

Hva som er poenget med D-vitamin og immunforsvar? Jo, forskere har mast i 35 år om at immunforsvaret ikke får starta opp uten D-vitamin. Siden dette «bare» handler om biokjemi og ikke involverer legemidler, kan ikke legene ta denne forskningen inn i pensum og anbefale folk med bihulebetennelse å ta D-vitamintilskudd for å kickstarte immunforsvaret.

Den vitenskapelige studien som er sitert oppi her, er ikke den eneste som viser dette. Her er link til 4,2 millioner andre dokumenter på internett som omtaler D-vitamin og bihulebetennelse. Mange av disse dokumentene er publiserte, vitenskapelige studier.

Av John

John Enebak er pensjonert journalist, bor i skibygda Meråker og skriver om D-vitaminmangel.

%d bloggere liker dette: